Scroll Top

BAN LÃNH ĐẠO

CHỦ TỊCH HĐQT (CHAIRMAN)

ông NGÔ VIỆT DŨNG

Ông Ngô Việt Dũng là Thành viên sáng lập và Admin của Cộng đồng Otofun. Ông Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty OTV và OTV Media từ khia bắt đầu thành lập. Trước khi làm việc toàn thời gian tại OTV Media, ông Dũng là PTGĐ TopCare, doanh nghiệp kinh doanh điện máy tại thị trường Việt Nam.

Managment
0%
Marketing
0%
The right team for your project
we love what we do

Work with us

sales managers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitati bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco on ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
5 (Demo)
Emerson Anderson
Senior Sales Manager
Databases
0%
Programming
0%
Design
0%
Usability
0%
Design
0%
Programming
0%
Databases
0%
Programming
0%
Design
0%
Usability
0%
Design
0%
Programming
0%
Faces-400x400px-1_1_20 (Demo)
Herman Ledford
Senior Sales Manager
…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

marketing Specialist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

5 (Demo)
Emerson Anderson
Senior Sales Manager
Faces-400x400px-1_1_31 (Demo)
Emerson Anderson
Senior Sales Manager
Faces-400x400px-1_1_07 (1) (Demo)
Emerson Anderson
Senior Sales Manager
Faces-400x400px-1_1_30 (Demo)
Emerson Anderson
Senior Sales Manager
Faces-400x400px-1_1_05 (Demo)
Emerson Anderson
Senior Sales Manager
Faces-400x400px-1_1_18 (1) (Demo)
Emerson Anderson
Senior Sales Manager
Faces-400x400px-1_1_19 (Demo)
Emerson Anderson
Senior Sales Manager
Faces-400x400px-1_1_22 (Demo)
Emerson Anderson
Senior Sales Manager
Faces-400x400px-1_1_20 (Demo)
Emerson Anderson
Senior Sales Manager

OPEN VACANCIES

01. PROGRAMMER

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
 • Incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 • Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
 • Incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 • Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

02. designer

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 • Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 • Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

03. MANAGER

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
 • Incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
 • Incididunt ut labore et dolore magna aliqua